Handelsbetingelser: Profilmetal.dk

Handelsbetingelser gældende for salg uden om webshop, kan ses her!

Indledning:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert køb, der bliver foretaget på www.profilmetal.dk. Du skal som kunde acceptere vores betingelser, før bestillingen kan afsluttes. Hvis du handler erhvervsmæssigt, skal du være opmærksom på B2B vilkårene nedenfor.

Bestilling:
Når du har valgt forsendelsesmetode, betalingsmetode, acceptere vores betingelser og gennemført betalingen, vil du modtage en automatisk generet ordrebekræftelse på din bestilling via den e-mail du har angivet under bestilling. Vi vil herefter behandle din ordre, Du vil modtage en e-mail fra os med leveringsugen.

Har du valgt afhentning vil du modtage en SMS fra os, inden for den, på produktet angivne, leveringstid, lige så snart din ordre er produceret, pakket og klar til afhentning. Hvis der ikke kommer en e-mail bekræftelse til dig, kan du kigge i din mailboks spammappe eller kontakte os på info@profilmetal.dk for at få den sendt til en anden e-mail adresse.

Bemærk du skal være over 18 år for at handle på Profilmetal.dk. Når du handler med Profilmetal.dk indgås alle aftaler på dansk. Hvis du ønsker at modtage et nyt eksemplar af din ordrebekræftelse kan du sende en mail til info@profilmetal.dk.

Pris og betaling:
Alle priser der fremgår af Profilmetal.dk opgives i danske kroner inklusiv moms dog eksklusiv fragt- og leveringsomkostninger. Alle priser er dagspriser. På Profilmetal.dk er der mulighed for med at betale via Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron og American Express uden kortgebyr på dansk udstedte kort. Klik på Kasse, for at gå til Indkøbskurven.

Beløbet trækkes først på din konto, når varen sendes fra Profilmetal.dk eller du selv afhenter. Betalinger på Profilmetal.dk foretages krypteret gennem QuickPay.dk.

Vælger du at betale via ViaBill, finder du særskilt handelsbetingelser her: ViaBill.dk . Du skal være fyldt 18 år for at betale med ViaBill og du skal desuden have dansk personnummer og dansk folkeregisteradresse. For køb over 2000 kr vil der komme mindre gebyr og rente på. Alle spørgsmål omkring kredit, gebyr osv bedes rettes til Viabill på 88 826 826 eller info@viabill.com.

Fortrydelsesret / Returret.:
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

1. Har modtaget din vare

2. Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

3. Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare der består af flere partier eller dele

4. Får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode (punkt 4 indsættes kun ved aftaler om regelmæssig levering af varer).

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, tlf. eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. 

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes hvis varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde.

Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Varer undtaget fortrydelsesretten:

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, ex. specialtilpassede eller bestillingskøb.

Varens stand, når du sender den tilbage:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til: Profilmetal A/S, Skovsøvidukten 3, 4200 Slagelse.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for Tagplader, Vægplader, Inddækninger, Tagrender og Planplader. Udgifter for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 1000 DKK.

Reklamation og mangler:
Som forbruger har du 2 års reklamationsret fra den dag du modtager varen. Ved modtagelse af varen er køber pligtig til at foretage en nøje undersøgelse af, om varen er mangelfri, her under undersøgelse af konstruktions-, fabrikations- og/eller materialefejl. Er der tale om konstaterbare / synlige mangler, skal meddelse om disse tilgå Profilmetal hurtigst mulig og helst inden for 8 dage, da dette letter sagsbehandlingen. Hvis du ønsker at reklamere over en vare, letter det sagens håndtering, hvis du reklamere på e-mail: info@profilmetal.dk, hvor efter vi vil informere om den videre proces.

Du har også mulighed for at kontakte os på vores adresse: Profilmetal A/S, Skovsøviadukten 3, 4200 Slagelse. Mangler, som med rette påberåbes af køber, har Profilmetal ret til at afhjælpe efter Profilmetals valg ved reparation, udbedring og/eller omlevering. Profilmetal er kun ansvarlig for afhjælpning af mangler, og køber kan derfor ikke kræve erstatning for evt. driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab, herunder afledede krav.


Erhvervskunder - B2B:
Ingen returret på varer solgt til erhvervskunder.


Teknisk vejledning og produktinformation:
Har Profilmetal i forbindelse med afgivelse af ordre, ydet køber teknisk vejledning, er denne at betragte som en service. Følgelig påtager Profilmetal sig intet ansvar herfor. Enhver information af denne art gives efter Profilmetals bedste viden på tidspunktet for informationen, men kan ikke påføre Profilmetal ansvar. En ordrebekræftelse omfatter kun de varer, der fremgår af ordrebekræftelsen. Selvom Profilmetal har vejledt køber i forbindelse med ordren, kan køber ikke stille krav om, at ordrebekræftelsen omfatter andre, flere eller færre varer end dem, der fremgår af ordrebekræftelsen.

Al Profilmetals produktinformation i form af brochurer, vejledninger, prislister, hjemmeside, farveprøver m.v. viser kun produkternes egenskaber i almindelighed, hvorfor Profilmetal ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, hvis der ikke er ikke er indgået skriftlig aftale, som udtrykkeligt henviser til produktinformationen. Sælgers produkter leveres i henhold til ordrebekræftelsens specifikationer indenfor de tolerancer, som må anses for produkttypiske. Under produkttypiske kommer blandt andet de afvigelser på mål og vinkler, som produktionen afstedkommer.

Garanti:
Profilmetal yder kun garanti på produkter som specifikt er omhandlet af Profilmetals garantibeviser og som produceres af Profilmetal. Varer som Profilmetal på ordrebekræftelse og/eller faktura kalder tilbudsvare, partivare, anden eller tredje sortering, frasorteret, fejlproduktion eller lignende gives der ikke garanti på. Trapez- eller tagstensplader som hjemtages fra anden producent og handelsvarer som for eksempel fastgørelsesartikler, tætningsmaterialer og dele til lysindfald og udluftning er kun omfattet af den garanti som producenten af det pågældende produkt giver. Køber kan ikke rejse krav overfor Profilmetal i henhold til en sådan producentgaranti idet Profilmetal alene videreformidler en sådan producentgaranti til køber.

Garanti Polyester 0,4 (10 år) klik her
Garanti Polyester 0,5 (20 år) klik her
Garanti Struktur (10 år) klik her
Garanti AluZink (20 år) klik her
Garanti Procoat (40 år) klik her
Vedligeholdelsesvejledning (klik her)

Levering:
Levering sker i henhold til Profilmetals ordrebekræftelse og omfatter det i ordrebekræftelsen specificerede. Angivne leveringstider er kun gældende i henhold til skriftlig ordrebekræftelse. I tilfælde af force majeure, herunder produktionsstop, offentlige restriktioner, materialemangel, transportforsinkelser eller andre begivenheder, som Profilmetal er uden indflydelse på, er Profilmetal berettiget til at udskyde levering med varigheden af den opståede forhindring. Denne udskydelse af leveringsfristen forudsætter dog, at Profilmetal senest 7 dage efter hindringens indtræden, skriftligt orienterer køber herom.

Hvis der er truffet aftale om at køber afhenter på Profilmetals eller anden aftalt adresse, har køber pligt til at afhente varen uden unødig udsættelse og indenfor 8 dage fra aftalt tid. Afhenter køber ikke bestilte varer indenfor rimelig tid, har Profilmetal ret til på købers regning at levere varerne på købers adresse.

Hvor der er truffet aftale om at Profilmetal leverer på købers eller anden aftalt adresse, leveres varen så tæt på monteringsstedet, som lastvognen efter chaufførens mening kan komme. Det forbliver chaufførens beslutning, hvor aflæsning kan foregå. Som regel gælder aflæsning ved nærmeste faste vej.

Det er naturligt, at man som kunde ønsker varen leveret så tæt ved det sted, hvor den skal monteres, men erfaringsmæssigt ved chaufføren alt om, hvornår en aflæsning bliver risikabel, hvornår den kan føre til knækkede fliser, ødelagte indkørsler, lastbilen sidder fast etc. Vi beder Dem derfor respektere chaufførens afgørelse og acceptere det aflæsningssted som chaufføren vælger. Med mindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik. Det bestilte vil blive leveret samlet, delleverance er ikke en mulighed!
Leverence til Ikke-brofaste øer samt Færøerne og Grønland kræver speciel aftale.

Ansvarsbegrænsning:
Profilmetals ansvar er uanset manglens karakter og art begrænset til den mangelfulde vares fakturaværdi, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Profilmetal.dk har ikke ansvaret for de varer der er bestilt på webshoppen af kunden, er de rigtige eller rigtigt bestilt. Det vil derfor være dit ansvar, at den angivne ordre på Profilmetal.dk er udfyldt korrekt. Du kan godt rette i din ordre, dette skal dog ske hurtigst mulig efter ordreafgivelsen.

Klager:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på tlf. 5663 0222 eller info@profilmetal.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: ec.europa.eu.

Persondatapolitik:
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, telefon og e-mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig:

Brink Transport (Pakker):
Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mailadresse.
E-mail og Telefonnummer anvendes til at give besked om pakken.

L.M. Transport (Paller):
Navn, Adresse og Telefonnummer.
Telefonnummer anvendes ved spørgsmål til levering, fra chauffør,
f.eks. hvis de skal ringe 30 min før levering.

Personoplysningerne registreres hos Profilmetal A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på Profilmetal.dk er Profilmetal A/S.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@profilmetal.dk.


Cookies:
Profilmetal.dk anvender cookies med det formål at optimere websitets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan fx. gøres på følgende måde: I Internet Explorer 5 eller nyere slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies". I Firefox slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Ryd historik". i Chrome slettes cookies "Indstillinger" -> "Avanceret" -> "Ryd browserdata".

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 26-04-2018

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til:

Profilmetal A/S

Skovsøviadukten 3

4200 Slagelse

Tlf.: 5663 0222

E-mail: info@profilmetal.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)