Monteringsvejledning til Trapezplader P19

Hvis du vil printe en PDF fil, klik her!. Bør printes i farver!

Tilbage til oversigten? Klik her!

Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Denne monteringsanvisning er baseret på Profilmetals viden om de metoder, der er normale ved montering af stålplader på mindre bygninger i Danmark. I et specifikt byggeri kan det være nødvendigt at bruge andre metoder. Profilmetal påtager sig ikke ansvaret for, om de viste metoder er korrekte i et specifikt byggeri. Profilmetal anbefaler, at der søges byggeteknisk rådgivning hos en ingeniør, konstruktør eller lignende, inden et byggeprojekt påbegyndes.

Opmåling

Inden bestilling hos Profilmetal skal taget måles. Pladelængder måles fra tagfod til tagryg. Antal plader udregnes ud fra mål langs tagryg og tagfod. Det er en god idé at lave en skitse som viser de enkelte tagflader. Profilmetal kan hjælpe med at finde ud af hvor mange og hvor lange plader du skal bruge. Mål taget og lav en skitse som du giver Profilmetal. Så finder vi sammen ud af hvad du skal bruge. Husk at opgive taghældning. Husk at fortælle om du opgiver endelige pladelængder, eller om det er nødvendigt at lægge noget til eller trække noget fra de opgivne mål.

Opmåling af tagflade

Pladelængde

Pladelængden kan tit måles direkte på bygningen, men det kan også være nødvendigt at beregne pladelængden ud fra de spær eller det gamle tag, der skal bygges ovenpå. Hvis man følger de konstruktionsforslag, der er vist i det følgende, kan pladelængden beregnes som vist:

Pladelængde ved montering på spær og oven på gammelt tag

Taghældning

Taghældningen måles som vinklen mellem vandret og taget. Mindste anbefalede hældning for Profil 19 Tag er 5˚. Beregn din taghældning online

Taghældning

Dækbredde

Profil 19 tag har en dækbredde på 1090mm. Når pladerne er lagt én bølge ind over hinanden dækker hver plade altså 1090mm.

Trapezplade tegning med mål

Lægteafstand

Profilmetal anbefaler at man aldrig monterer Profil 19 tag med større lægteafstand end nedenstående maksimumlængder.

Lægteafstand

Oplægning

Pladerne monteres vinkelret på tagrenden så deres underkant følger en lige linie langs tagrenden. Det er en god idé at du venter med at skrue de første tre plader helt fast, til du er sikker på, at du får den rigtige linie langs tagrenden. Hvis taget er ude af vinkel er det bedst at tage skævhederne langs gavlen. Mindre skævheder kan skjules under en vindskede. Pladerne monteres i rækkefølge 1,2,3,4,5 og så videre som vist.

Oplægning af stålplader

Opbevaring og håndtering

Profilmetal leverer Profil 19 tag i bundter hvor pladerne ligger oven på hinanden. Sørg for at løfte pladerne lodret op fra bundtet. Træk aldrig en plade hen over de underliggende da det kan forårsage ridser.

Profil 19 tag kan over en kortere periode opbevares udendørs. Pladerne skal understøttes godt og afdækkes omhyggeligt. Sørg for at der er luft mellem pladerne og afdækningsmaterialet. Pladerne skal hælde lidt i længderetningen så eventuelt vand kan løbe af.

Hvis plader skal opbevares i længere perioder, anbefaler Profilmetal, at det sker et tørt sted. Hvis der er kommet vand ind mellem plader i et bundt, må pladerne pindes op for tørring.

Opbevaring og håndtering af stålplader

Tilskæring

Profilmetal leverer Profil 19 tag i de ønskede længder, men tilpasning kan være nødvendig, eksempelvis langs en skotrende.

Brug aldrig vinkelsliber: En vinkelsliber giver for voldsom opvarmning i snittet, og gnisterne brænder ned i pladens overfladebelægning. Begge dele forårsager rust.

Pladerne kan skæres med en rundsav, en stiksav, en el-pladesaks, en pladestanser eller en hånd-pladesaks. Et langt og lige snit bliver bedst med en rundsav med føringsskinne og den rigtige klinge. En stiksav med metalklinge er et udmærket redskab hvis der ikke skal skæres så meget. En el-pladesaks er god hvis der skal skæres på langs af bølgerne, men kan ikke bruges på tværs.

Pladerne kan skæres med følgende værktøj

Maling

Skader og eventuelt snitflader males med reparationsmaling. Vi har lakstifter til de fleste farver.

Rengøring

Alle jernspåner fra bearbejdning ved savning, boring, fastgørelse o.l. skal fjernes omhyggeligt, da de forårsager korrosion hvis de får lov til at blive liggende på pladen.

Rengøring af ståltag

Skruer

Fastgørelse på træ sker med selvborende skrue 4,8x35mm. Normalt forbrug: 7-10 skruer per m². Sæt en skrue i hver bølgebund langs pladeender, en skrue i hver understøtning langs pladesider, og en i hver anden bølgebund på midten af pladen. Skift mellem de bølgebunde der skrues i, så den samme bølgebund ikke springes over i hele pladens længde.

Fastgørelse på stål sker med borskrue 4,8x19mm. Antal og placering som under montering på træ. En borskrue 4,8x19mm kan anvendes til montering på stål som er op til 2,5mm tykt.

Sideoverlæg samles med overlapskrue 4,8x20mm. Sæt en overlapskrue for hver max. 400mm.

Fastgørelse af inddækninger sker med overlapskruer hvor inddækningen skal fastgøres på tagpladen. På underlæg af træ og stål fastgøres inddækninger med samme skruer som tagpladen.

Tip: En selvborende skrue 4,8x35mm kan bruges som overlapskrue. Forskellen på de to skuer er kun længden, så eneste ulempe ved at bruge en 35mm skrue som overlapskrue, er at skruen stritter længere ind bag pladen. I mange situationer er det ligegyldigt.

Tip: På meget små flader bruges der relativt mange skruer til fastgørelse. Bestil ekstra skruer!

Placering af skruer på ståltag

Sideoverlæg

Sideoverlæg samles med overlapskrue 4,8x20mm for hver max. 400mm. Ved taghældning under 15˚ lægges tagfugemasse i overlægget.

Overlæg af stålplader

Endeoverlæg

Ved samling i pladernes længderetning laves et overlæg på mindst 200mm. Sørg for at samlingen ligger over en understøtning. Hvis taghældningen er under 15˚ lægges tagfugemasse i hver ende af overlægget.

Endeoverlæg

Rygning 1 + Skumklods til profil 19, stor top

Rygning 1 er en vinkelrygning som er nem at anvende i simple konstruktioner. Den fastgøres i pladens bølgetoppe med overlapskruer 4,8x20mm. Profilåbningerne kan ved projekter uden isolering evt. lukkes med en skumklods som lægges mellem plade og rygning. Læs mere herom nederst.

Rygning 1

Fodblik + Skumklods til profil 19, lille top

Fodblik monteres under pladens nederste ende. Hvis der er en tagrende sættes fodblikket så det leder regnvand ud i tagrenden. Profilåbningerne kan ved projekter uden isolering evt. lukkes med en skumklods som lægges mellem fodblik og plade. Læs mere herom nederst.

Ventilation og kondenssikring

En konstruktion som vist øverst på denne side forhindrer ventilation gennem profilåbninger. I mange byggerier er sådan ventilation unødvendig - for eksempel i en åben lade eller carport. Her kan plader med Antikondens - en speciel filtdug klæbet på pladernes underside - også bruges.

Men i andre byggerier er korrekt ventilation under tagpladerne vigtig - for eksempel i en bygning med isolering op til lægterne. Her vil Profilmetal altid anbefale, at et godkendt diffusionsåbent undertag monteres for at undgå evt. gener fra kondens/fugt som kan påvirke den øvrige konstruktion.

Hvis der er grund til at etablere ventilation under pladerne, anbefaler Profilmetal altid, at der etableres luftindgang ved tagfod og luftudgang ved tagrygning. Husk at følge instruktioner om ventilation hørende til eventuelt undertag.

Antikondensbelægningen skal altid lakeres på de øverste og nederste 200 mm. samt ved overlæg. Dette forhindre, at belægningen trækker regnvand med tilbage. En vandbaseret klar lak kan bruges.

Ventilation af tagkonstruktion

Vindskede langs pladeside

Vindskede 2 giver en god afslutning langs pladens sider - for eksempel ved en gavl. Vindskede 2 fastgøres med overlapskruer 4,8x20mm i bølgetop og med selvborende skruer 4,8x35mm på træ.

Vindskede 2 langs pladeende

Vindskede 2 kan også anvendes som afslutning langs pladens ende - for eksempel på den øverste kant af et tag med ensidet fald. Lukning af profilåbninger kan ske med en skumklods som lægges mellem pladen og vindskede 2.

Vindskede 2 langs pladeende

Skotrende

En skotrende opbygges bedst med en Skotrende som monteres på skotrendebrædder og lægter. Trapespladen tilskæres langs skotrenden. Mellem Skotrende og pladen lægges en firkant skumklods som tætning.

En skotrende opbygges bedst med Skotrende 2

Inddækning mod mur 1

Inddækning mod mur 1 bruges som overgang fra Profil 19 tag til en mur. Det kan både være langs pladeside og langs pladeende som vist her. Inddækning mod mur 1 fastgøres i pladens bølgetop med overlapskrue 4,8x20mm. Inddækning mod mur 1 fastgøres i murværk med selvborende skrue 4,8x35mm som skrues ind i en rawlplug i muren. Over Inddækning mod mur 1 tætnes med fugemasse. Profilåbninger kan lukkes med skumklods. Konstruktionen er et nemt alternativ til Inddækning mod mur 2 + Løskant.

Inddækning mod mur 1

Inddækning mod mur 2 + Løskant

Kombinationen af Inddækning mod mur 2 og Løskant bruges også som overgang fra Profil 19 tag til en mur. Inddækning mod mur 2 fastgøres i pladens bølgetop med overlapskrue 4,8x20mm. Der skæres en 30mm dyb rille i muren som Løskant skal ind i. Rillen lukkes med fugemasse. Inddækning mod mur 2 og Løskant fastgøres i murværk med selvborende skrue 4,8x35mm som skrues ind i en rawlplug i muren. Profilåbninger kan lukkes med skumklods. Konstruktionen er mere kompliceret men bedre end Inddækning mod mur 1.

Inddækning mod mur 2 + Løskant

Inddækning mod mur 2 Løskant

Inddækning mod mur 2 kan også anvendes som inddækning mellem Profil 19 tag og en væg som er beklædt med træ eller stålplader som vist her. Toppen af Inddækning mod mur 2 lægges ind under vægbeklædningen. Inddækning mod mur 2 fastgøres i pladens bølgetop med overlapskrue 4,8x20mm. Profilåbninger kan lukkes med skumklods.

Inddækning mod mur 2 Løskant

Wakaflex inddækningsbånd - Bestil online Wakaflex er et fleksibelt selvklæbende inddækningsbånd som bruges til inddækning af skorstene, ovenlysvinduer og i andre situationer hvor der er behov for en fleksibel inddækning. Her er det valgt at vise hvordan en inddækning omkring en muret skorsten laves med Wakaflex. Metoden kan også bruges omkring et ovenlysvindue.

Wakaflex inddækningsbånd

Underlæg

: Det er en god idé at bygge et godt underlæg omkring skorstenen. Det letter monteringen af Wakaflex. Underlægget kan laves af krydsfiner eller lægter som vist her. Underlægget lægges i samme højde som det der bærer tagpladerne.

Skær ud til skorsten

: Skær ud til skorstenen. Lav ca. 80mm luft over og under skorstenen. Langs skorstenens sider skal der helst skæres i bølgebund.

Længdeoverlæg over skorsten

: Over skorstenen skal der laves et endeoverlæg i tagpladen. Det giver to lag tagplade som Wakaflex inddækningsbånd skal ligge mellem. Bestil de to tagplader der skal bruges omkring skorstenen 200mm ”for lange”. Det giver mulighed for at dele tagpladen i to så den øverste del kan lægges 200mm ned over den nederste del. Del tagpladen ca. 280mm over skorstenen.

Montering rundt om skorsten

Pålægning af Wakaflex

: Wakaflex inddækningsbåndet klippes i passende længder til de 4 sider af skorstenen. Hvert bane skal nå forbi skorstenens kanter. Nederste bane monteres først. Derefter de to sider. Til sidst øverste bane. Når en bane skal lægges på, er det en fordel at starte med at bukke den på langs så der er et lige buk, der kan ligge i vinklen mellem tag og skorsten. Derefter klæbes Wakaflex fast på skorstenen. Til sidst klæbes Wakaflex fast på tagpladen og trykkes ned i bølgedale.

Wakaflex inddækningsbånd rundt om skorsten

Hjørner

: I hjørner er det vigtigt at Wakaflex-banerne overlapper så der ikke opstår åbninger. Følg følgende fremgangsmåde i hvert hjørne: I første lag Wakaflex klippes skråt ned mod hjørnet. Stop 30x30mm før hjørnet. Buk flapper ind mod skorsten og tagplade. Stræk materialet i hjørnet så det ligger pænt. I andet lag Wakaflex klippes en firkant væk. Stop igen 30x30mm før hjørnet og buk flapper ind. Hvis fremgangsmåden følges fås overlæg på omkring 50mm.

Wakaflex inddækningsbånd rundt om skorsten

Løskant

: Over Wakaflex monteres en Løskant som skal ind i rille som skæres i skorsten. Rillen tætnes med fugemasse. Løskant kan skrues fast i skorstenen. Brug rawlplugs.

Øverste del af tagplade

: Når Wakaflex er færdigmonteret kan øverste del af tagpladen monteres. Den kommer til at ligge ovenpå den øverste bane Wakaflex. Det er fornuftigt at lægge to striber fugemasse mellem Wakaflex og øverste del af tagpladen.

Wakaflex inddækningsbånd rundt om skorsten

Tagryg i konstruktion med diffusionsåbent undertag

Figuren herunder viser en konstruktion med Rygning 2, ventileret rygningsbånd og diffusionsåbent undertag. Området mellem undertag og tagplade ventileres gennem ventileret rygningsbånd. Kombinationen af Rygning 2 og ventileret rygningsbånd giver god udluftning. Vælg et diffusionsåbent undertag som kan ligge direkte på isolering og som tillader en simpel konstruktion som den viste.

Ventileret rygningsbånd klæbes fast på bølgetoppe på Profil 19 tag og trykkes derefter ned i bølgedale. Der må ikke opstå lunker i rygningsbåndet mellem tagpladerne. Hvis nødvendigt kan der monteres toplægte der holder rygningsbåndet oppe. Rygning 2 fastgøres i bølgetoppe med overlapskruer. Tagryg i konstruktion med diffusionsåbent undertag

Fodblik i konstruktion med diffusionsåbent undertag

Herunder er vist en konstruktion med krydsfiner plader i tagfoden. På den måde bliver undertaget afsluttet ved tagfoden. Læs mere i monteringsvejledningen til undertag: www.profilmetal.dk/monteringsvejledning-undertag
Fodblik i konstruktion med diffusionsåbent undertag

Montering på eksisterende tag

Profil 19 tag bruges tit til renovering af gamle tage. Ofte monteres Profil 19 tag ovenpå det gamle tag, der kommer til at fungere som undertag. Når der skal monteres ovenpå et eksisterende tag, skal der startes med at lægge lægter fra tagfod til tagryg. Stil lægten på højkant i bølgebund hvis det eksisterende tag er bølge Eternit. Læg lægten ned hvis det eksisterende tag er pap eller et andet plant materiale. Afstanden mellem lægterne må ikke overstige én meter, og de skal så vidt muligt ligge ud for de spær, der bærer det eksisterende tag. Normalt bruges der en 38x73mm lægte, men vurder om det er stærkt nok til det pågældende tag. På et plant tag kan der eventuelt bruges en klemliste 25x50mm i stedet for lægter.

Montering på eksisterende tag

Tagryg i konstruktion ovenpå Eternit tag

Figuren viser tagryg i en konstruktion hvor Profil 19 tag er monteret ovenpå en Eternit plade. Den valgte løsning er ventileret. Hvis det som vist er nødvendigt at afmontere Eternit pladernes rygning, kan åbningen lukkes med ventileret rygningsbånd, der klæbes på Eternit pladerne.

Først lægges lægter som går fra tagfod til tagryg. De stilles op i Eternit pladernes bølgebund og fastgøres i de lægter, der ligger under Eternit pladerne. Ovenpå lægges vandrette bærelægter til det nye tag. De lægges ned og fastgøres i de lægter, der går fra tagfod til tagryg. Tagryg i konstruktion ovenpå Eternit tag

Tagfod i konstruktion ovenpå Eternit tag

Figuren viser tagfod i en konstruktion hvor Profil 19 tag er monteret ovenpå en Eternit plade. Tagrenden er monteret på konsoljern, men der kan også anvendes rendejern. Enden af Eternit pladen skjules af det bræt, der bærer konsoljernet.

Ventilation af området mellem Eternit plade og Profil 19 tag sker gennem åbning under tagrenden. Der kan monteres fuglegitre i ventilationsåbninger og over fodblik. Tagfod i konstruktion ovenpå Eternit tag