Godkendelser

Her har vi samlet en lille liste med de relevante godkendelser, som der findes på vores produkter. Alle godkendelserne ligger i PDF filer, som kan åbnes med Adobe Reader (eller tilsvarende).

CE-mærkning

Profilmetal har CE-mærkning på alle vores tag- og vægplader. For at læse CE dokumentationen kan du klikke på overstående link. Herunder kan du læse mere om hvad CE-mærkning er og hvad den mærkning betyder for dig.

Baggrunden for at indføre CE-mærkning i EU, var for at fjerne de handelshindringer der var. Ordningen sikrer at alle producenter skal overholde de samme krav, uanset om det CE-mærkede produkt kommer fra Danmark eller et andet EU land. Når en vare har opnået CE-mærkning, så må den sælges i hele EU. CE-mærket er en godkendelse, som viser at produktet er egnet til den tiltænkte anvendelse.

I forbindelse med godkendelsen skal produktet opfylde seks forskellige krav. Beskyttelse mod støj, Energiøkonomi og varmeisolation, Hygiejne, Helbred og Miljø Mekanisk modstandsevne og stabilitet. Sikkerhed i tilfælde af brand. Sikkerhed ved anvendelse.

Når man snakker CE-mærkning, så findes der to forskellige specifikationer. Der er EN standarden, som er en europæisk standard, som bl.a. omhandler vores tag- og vægplader (Læs mere på overstående link), og så er der ETA standarden, som er en europæisk teknisk godkendelse, der bl.a. omhandler vores skruer (Læs mere på overstående link).

Vores stålplader er CE-Mærket ud fra EN 14782 standarden. Med brandklasse A1.

Hvis du ønsker at finde mere information omkring CE-mærket, så kan det læses på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.
CE-Mærkning

Brandklasse

Vores stålplader har brandklasse A1.

Garanti

Hvis du søger oplysninger om garanti og betingelser, så findes de her: Betingelser